Artikeln publicerades 27 januari 2021

Kombinerad när- och fjärrundervisning för Blekinges högstadie- och gymnasieelever fram till sportlovet

Fram till sportlovet kommer Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieskolor kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

– Blekinge har haft en mycket hög smittspridning under december och januari men läget börjar nu se lite bättre ut. Det är dock för tidigt att andas ut och det finns fortfarande risk att läget skulle kunna försämras igen om vi till exempel skulle få en spridning av den mera smittsamma varianten av covid-19. Region Blekinges smittskyddsenhet rekommenderar därför länets skolor att öppna för närundervisning etappvis för cirka 1/3 av eleverna på högstadiet och gymnasiet fram till sportlovet med nytt ställningstagande därefter, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att cirka en tredjedel av eleverna undervisas på plats på länets gymnasie- och högstadieskolor fram till sportlovet. Detta för att hinna utvärdera effekterna på smittspridningen i länet. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen.

I Ronneby kommun innebär det att man tillämpar ett rullande schema för gymnasie- och högstadieelever på de kommunala skolorna där en årskurs i taget kommer att undervisas på plats i respektive skola. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet, så att elever kan undervisas på plats i skolan vid behov.

– Distansundervisningen har fungerat väl, både på gymnasieskolan och på högstadiet. Jag är imponerad av elevernas och personalens engagemang och inte minst teknisk kompetens. Att vi nu kombinerar när- och fjärrundervisningen ser jag som ett steg till en mer normal vardag som gynnar alla elever, säger förvaltningschefen Tobias Ekblad.

Kombination av när- och fjärrundervisning under vecka 5-7

På högstadieskolorna Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 gäller följande:

  • Vecka 5 – årskurs 9 på plats i skolan, övriga årskurs fjärr- och distansundervisning
  • Vecka 6 – årskurs 7 på plats i skolan, övriga årskurs fjärr- och distansundervisning
  • Vecka 7 – årskurs 8 på plats i skolan, övriga årskurs fjärr- och distansundervisning

Även undervisning i moderna språk för mellanstadieeleverna i årskurs 6 återupptas som vanlig från och med måndag 1 februari 2021.

Även friskolan Thoren Framtid Ronneby planerar för en återgång till närundervisning för cirka 1/3 del av eleverna på högstadiet. Detaljerad info till berörda kommer via Schoolsoft.

På Gymnasieskolan Knut Hahn gäller följande för de nationella programmen:

  • Vecka 5 – årskurs 1 närundervisning på plats i skolan, åk 2 och 3 fjärr -och distansundervisning
  • Vecka 6 – årskurs 2 närundervisning på plats i skolan, åk 1 och 3 fjärr -och distansundervisning
  • Vecka 7 – årskurs 3 närundervisning på plats i skolan, åk 1 och 2 fjärr och distansundervisning

Följande gäller för introduktionsprogrammen:

  • Vecka 5 – Fjärr -och distansundervisning
  • Vecka 6 och 7 – kombinerad när-/fjärr- och distansundervisning

Särskild information skickas till eleverna på de praktiska programmen på Blekinge Naturbruksgymnasium och Gymnasieskolan Knut Hahns flygtekniska program.