Artikeln publicerades 21 januari 2021

Utbildningsnämnden beslutar om tillfälliga förändringar i upptagningsområden för grundskolan i centrala Ronneby

Vid dagens sammanträde har utbildningsnämnden fattat flera beslut som berör elevomflyttningar i centrala Ronneby i samband med projektet Framtidens skolor under tidsperioden från höstterminen 2021 till och med 2024.

Texten har uppdaterats, då senare beslut har tagits som påverkar tidplanen.

Till vårterminen 2022 drar en stor elevomflyttning igång i centrala Ronneby när Skogsgårdsskolan och Snäckebacksskolan kommer att rivas, samt att Parkdalaskolan står klar. Men redan i år, inför skolval till höstterminen 2021, behöver upptagningsområden i Ronneby tätort justeras för att minska antal skolbyten för elever och personal.

– Vi har fått ett gediget underlag från förvaltningen och en enig nämnd har kunnat ställa sig bakom verksamhetens förslag, säger Åsa Evaldsson, ordförande utbildningsnämnden Ronneby kommun.

Beslut i flera delar

Tillfälligt förändrade upptagningsområden – centrala Ronneby

De tillfälligt förändrade upptagningsområdena berör endast Ronneby tätort och gäller fram till 2024 eller tills nya beslut tas – övriga upptagningsområden är oförändrade.

För att inte eleverna ska behöva byta klasser och skolor mer än nödvändigt gäller förändringarna för de nya förskoleklasserna redan från och med höstterminen 2021. Detta innebär att:

  • Skogsgårdsskolan kan inte väljas som alternativ i skolval till förskoleklass inför höstterminen 2021
  • Justeringar görs för Fredriksbergsskolans och Espedalsskolans upptagningsområden för de elever som ska börja förskoleklass ht 2021 och framåt
Kartbild över central Ronneby med markeringar i olika färger

Tillfälligt förändrade upptagningsområden i centrala Ronneby

Skolbyten (innehåller justerat information, 2021-09-22)

Elever som redan påbörjat sin skolgång berörs inte av ändrade upptagningsområden, men då Skogsgårdsskolan och Snäckebacksskolan stängs under vårterminen 2022, måste alla elever som går där byta skola. Då varken Espedalsskolan, Fredriksbergsskolan eller Parkdalaskolan kan ta emot samtliga elever från Skogsgårdsskolan, behöver dessa fördelas till olika enheter.

Inför höstterminen 2021

  • Skogsgårdsskolan åk 1-2 flyttas till Fredriksbergsskolan

Under vårterminen 2022 (sportlov)

  • Snäckebacksskolan åk 7-9 flyttas till Parkdalaskolan
  • Skogsgårdsskolan åk 3-6 flyttas till Parkdalaskolan

Inför höstterminen 2022

  • Fredriksbergsskolan åk 6 flyttas till Parkdalaskolan

I de tillfälligt förändrade upptagningsområdena har man vägt in flera styrande faktorer, utöver närhetsprincipen även integrations- och barnperspektiv samt likvärdigheten mellan skolorna.

– Mig veterligen står vi inför den största elevomflyttningen som vi har gjort i Ronneby kommun. Samtidigt som det fortfarande är ett ansträngt läge inom grundskolan. Fram till 2024 kommer det tyvärr att vara fortsatt trångt på många skolor i kommunen. Först då ser vi en tydlig ljusning när både Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan är färdiga, säger Åsa Evaldsson.

Förvaltningschefen Tobias Ekblad berättar om de nästa stegen:
– Vi kommer nu att skicka ut information till berörda vårdnadshavare inför skolvalet till höstterminen 2021. Dessutom påbörjar vi arbetet med justeringar för placeringar av personalen.

Frågor

Om du har frågor kan du mejla dessa till utbildningsförvaltningens kansli på utbildningskansliet@edu.ronneby.se

Mer information

Läs mer om projektet Framtidens skolor här