Artikeln publicerades 21 januari 2021

Fortsatt distansundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Länets gymnasie- och högstadieskolor fortsätter med distansundervisning fram till och med 29 januari 2021. Därefter sker en successiv övergång till närundervisning.

– Med hänsyn till läget med fortsatt förhållandevis hög smittspridning och belastning inom sjukvården, behöver vi alla göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Därför är min rekommendation att beslutet om distansundervisning förlängs ytterligare en vecka för både högstadie- och gymnasieelever i Blekinge, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att länets gymnasie- och högstadieskolor fortsätter med distansundervisning en vecka till, då man fortfarande ser en hög smittspridning och väldigt hög belastning av sjukvården i länet. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

I Ronneby kommun betyder det att följande skolor fortsätter sin undervisning på distans enligt tidigare modell: Gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, Snäckebacksskolan, Kallingeskolan 7-9 och högstadiet på friskolan Thoren Framtid Ronneby.

Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerad.