Artikeln publicerades 5 januari 2021

Distansundervisning för länets högstadieelever

Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.

Smittspridningstakten i Blekinge har under december månad varit mycket hög. Som en följd av detta har belastningen på sjukvården ökat dramatiskt.

– Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar. Då blandas personer från olika miljöer igen och nya smittkedjor skapas lätt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

För att minska denna risk rekommenderar Smittskydd Blekinge länets skolledningar att gå över till distansundervisning även för högstadieelever under perioden 11-24 januari. Särskolan är undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Distansundervisning för gymnasieelever gäller sedan tidigare.

Samtliga kommuner har valt att följa rekommendationerna och planerar nu för att kunna lösa övergången på bästa sätt.

I Ronneby kommun innebär det att Kallingeskolan 7-9 och Snäckebacksskolan övergår till delvis distansundervisning från 11 – 24 januari 2021. Innan skolstarten kommer elever och vårdnadshavare få mer och detaljerad information via vklass. Även högstadieelever vid den privata grundskolan Thoren Framtid i Ronneby kommer att övergå till delvis distansundervisning 11 - 24 januari 2021. Detaljerad info till berörda kommer via Schoolsoft.

– Det var ett självklart beslut att följa smittskyddsläkarens rekommendation. Med en delvis stängning av högstadiet kommer flertalet av eleverna att undervisas på distans, samtidigt som det finns en säker möjlighet för elever med särskilda behov att även fortsättningsvis få undervisning på plats i skolan, säger ordförande i utbildningsnämnden Åsa Evaldsson.

Krisledningsnämnden i Ronneby kommun fattade vid måndagens sammanträde beslut att erbjuda så kallade elevluncher för högstadieelever under tiden distansundervisningen pågår. Eleverna ges möjlighet att hämta ut lunchpaket hos anslutna restauranger och caféer. Satsningen subventioneras av Ronneby kommun. I samband med detta förlängdes även beslutet om elevluncher för gymnasieskolans elever fram till den 24 januari 2021. Mer information om elevluncher finns på ronneby.se/elevlunch

Grundsärskolan berörs inte av beslutet och särskolans elever fortsätter med undervisning på plats i skolan.