Artikeln publicerades 8 oktober 2020

Högre andel behöriga lärare inom grundskolan i Ronneby kommun

Det har varit svårt att rekrytera behöriga lärare till grundskolan under några år. Men trenden är nu bruten i Ronneby kommun, då andelen behöriga lärare har ökat med mer än 10 procent jämfört med 2019.

Höjd hand med blyertspenna syns tydligt, medans personen som pekar mot handen finns i bakgrunden och är suddigt

– Vi har numera 78 % behörig personal inom den kommunala grundskolan i Ronneby, det betyder lärare som har en legitimation enligt gällande lagstiftning. Siffrorna är preliminära för 2020, men vi ser en tydlig tendens åt rätt håll, säger förvaltningschefen Tobias Ekblad.

Siffrorna bygger på Ronneby kommuns egen uppföljning fram till september 2020. Genomsnittet i riket ligger på 71 % enligt Skolverkets senaste rapport. Ökningen kan förklaras med en högre andel behöriga lärare som söker sig till den kommunala grundskolan. Under perioden januari till mars 2020 kunde enbart 8 av 36 utannonserade tjänster inom grundskolan tillsättas med behörig personal. April till juli 2020 ökade antalet till att 13 av 29 tjänster kunde tillsättas med behörig personal.

– Det är fortfarande svårt att hitta behörig personal inom framför allt praktiska och estetiska ämnen, både slöjdlärare och språklärare är det ont om i Sverige. Det är där vi behöver rekrytera oftare, då tjänster inte kan tillsättas som tillsvidareanställning om personen saknar legitimation. Så det är en ond cirkel, säger Tobias Ekblad.

Som en åtgärd för att höja andelen behörig personal satsar Ronneby kommun sedan 2019 på så kallat arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU). Det betyder att Ronneby kommun erbjuder lärarstudenter från högskolan i Kristianstad att kombinera lärarstudier med deltidsarbete inom den kommunala grundskolan. Efter avslutad utbildning har studenten en lärarexamen och flera års arbetslivserfarenhet som lärare. Totalt kan Ronneby kommun erbjuda åtta platser, varav tre är tillsatta redan.

– Vi ser många fördelar med modellen. Studenterna får möjlighet att använda teoretiska kunskaper direkt i praktiken och kan så vässa sina pedagogiska kunskaper. Det gagnar hela organisationen. Att vi efter studietiden kan erbjuda behöriga och redan erfarna lärare en anställning är nästan en bonus, säger Tobias Ekblad.

När det gäller gymnasieskolan och förskolan har läget varit stabilt de senaste åren med mer 90 % behörig personal. Där ligger Ronneby över genomsnitt i riket.