Artikeln publicerades 25 september 2020

Kallingeskolan 7-9 övergår tillfälligt till distansundervisning

Vi har tidigare informerat personal och vårdnadshavare att det finns konstaterade fall av coronaviruset med koppling till Kallingeskolan 7-9. Det är för tillfälle sex personer med bekräftad covid-19, men flera personer är hemma med symtom. Därför har Ronneby kommun idag beslutat att Kallingeskolan 7-9 övergår till distansundervisning från måndag, 28 september 2020.

– Vi har gjort bedömningen att vi inte kan bedriva undervisningen på högstadiet på ett säkert sätt på grund av lärarbrist. En tredjedel av personalen är frånvarande idag, vi bedömer även att det finns en risk att antalet sjukanmälningar ökar under helgen, säger Åsa Evaldsson, ordförande i utbildningsnämnden i Ronneby kommun.

Beslutet innebär en tillfällig och delvis stängning av Kallingeskolan 7-9, där undervisningen övergår till distans med start måndag, 28 september. En delvis stängning av skolan ger rektor en möjlighet att erbjuda elever med särskilda behov att kunna komma till skolan och få undervisning på plats, om så behövs. Beslutet gäller så länge behovet kvarstår eller ett nytt beslut tas.

– Vi har en bra planering att luta oss mot. Både elever och personal är förberedda för distansundervisning, men det krävs en del detaljplanering som gör att måndagen kommer att vara studiedag för eleverna. Distansundervisning enligt schema startar på tisdag, 29 september, säger förvaltningschef Tobias Ekblad.

Coronapandemin leder till mycket oro och det är förståeligt att konstaterade fall väcker många frågor. Ronneby kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet, vilket gör att vi inte kan informera om vem som är sjuk eller exakt var och när en sjuk medarbetare har arbetat.

Kommunen hanterar konstaterade fall i enlighet med de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges smittskyddsenhet ger. I detta fall tar Ronneby kommun ett beslut som grundar sig på förordning 2020:115, § 2, punkt 1:
… en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd”

Ronneby kommun har dessutom regelbunden kontakt med smittskyddsläkaren på Region Blekinge som bedömer om något fall behöver följas upp med smittspårning, karantän eller provtagningar på fler personer. Berörda personer får särskild information om det.

Ronneby kommun har informerat personal och vårdnadshavare.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av informationen på arabiska Pdf, 135.5 kB.