Artikeln publicerades 31 mars 2020

Förtydligande kring skolgången i Ronneby kommun

I Ronneby kommuns skolor fortsätter vi att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Elever som är friska ska gå till skolan. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan.

I Ronneby kommuns skolor fortsätter vi att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Elever som är friska ska gå till skolan. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan. Därför uppmanar vi medarbetare och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som snuva, hosta, feber eller luftvägsbesvär och stanna hemma även vid lindriga symtom.

Ronneby kommun har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att friska elever och personal inom de kommunala skolorna kan fortsätta att gå till skolan och känna sig trygga i skolans lokaler. De viktigaste åtgärderna är att stanna hemma om man känner sig sjuk, tvätta händerna med tvål och vatten och att undvika trängsel, till exempel vid lunchserveringen.

Vi förstår att det finns en stor osäkerhet kring huruvida skolplikten gäller i dessa oroliga tider och vilka undantag som kan tillämpas, till exempel om mitt friska barn kan stanna hemma om jag är orolig.

För friska elever gäller skolplikt i Sverige. Det betyder att eleven måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska eleven ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.

Det är en orolig tid nu, men vardagliga sysslor som att gå till skolan har en positiv effekt för den mentala hälsan. Om du och ditt barn är oroliga och du känner att ditt barn behöver mer stöd än det som du som vårdnadshavare kan ge, ta gärna kontakt med elevhälsan på skolan.

Dessutom vill vi skicka med en vädjan till dig som vårdnadshavare att prata med ditt barn om vikten av att visa respekt för kompisarna. Vi pratar inte illa om varandra, vi sprider inte rykten eller hörsägen om kompisar eller deras anhöriga och vi tolererar inte mobbing – varken mellan vuxna eller barn.

Tack för att du hjälper till att trygga skolmiljön i en orolig tid.

Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen