Artikeln publicerades 20 mars 2020

Information och kommunikation till vårdnadshavare via Vklass och Skola 24

Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare säkerställer att du har uppdaterad och korrekta kontaktuppgifter i Vklass och Skola24. Detta för att du ska kunna ta del av skolans information och kommunikation i Vklass, samt för att få SMS vid eventuell frånvaro.

Den digitala lärplattformen Vklass är den informations- och kommunikationskanal där skolorna delger all information, också utifrån rådande situation. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad med den information som finns i Vklass. Som vårdnadshavare kan du i Vklass ta del av nyhetsinlägg på skol-, klass-, och ämnesnivå. I kalendern/schemat kan du ta del av information om inbokade aktiviteter/händelser men också se vilka läxor, prov och uppgifter som finns upplagda. Du kan också enkelt kommunicera med lärare och personal via fliken "kommunikation".

Skola24 är vårt system för frånvarohantering. Här sjukanmäler du som vårdnadshavare ditt/dina barn. Vid all frånvaro så går det ut ett SMS till dig som vårdnadshavare. All frånvaro såsom sen ankomst och ogiltig frånvaro registreras även vid ev. distans- och fjärrstudier.