Artikeln publicerades 17 mars 2020

Gymnasier och vuxenutbildning övergår till distansutbildning

Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade idag beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning från och med onsdag 18 mars. Beslutet påverkar inte utbildningen inom gymnasiesärskolan Sjöarp.

Regeringen har under tisdagens presskonferens meddelat att man ger rekommendationen att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska bedriva fjärr- och distansundervisning from imorgon onsdag 18 mars 2020 för att minska smittspridning. Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade idag beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning. Beslutet påverkar inte utbildningen inom gymnasiesärskolan Sjöarp.

Beslutet innebär att gymnasieeleverna inte ska vara i skolan, utan de ska studera hemma.

Som en förberedelse för att övergå till distansutbildning i gymnasieskolorna kommer onsdagen den 18 mars vara en studiedag. Studierna, i form av distansstudier, återupptas torsdagen den 19 mars.

Vuxenutbildningen och SFI kommer med start onsdagen den 18 mars bedrivas på distans. Elever som är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, och lärlingsutbildning kommer kunna fortsätta med det så länge företagen de är på tillåter det.

På fredag kommer det eventuellt att fattas mer detaljerade beslut kring undantag eller förtydliganden.