Artikeln publicerades 17 oktober 2019

Ronneby är Blekinges bästa skolkommun

Ronneby är den kommun i Blekinge som ligger högst i Lärarförbundets årliga ranking "Bästa skolkommun". Vi ligger på plats 41 av landets 290 kommuner. Lärartätheten och andelen elever som fullföljer gymnasiet nämns som kommunens styrkor.

- Naturligtvis är det väldigt roligt och ett kvitto på det goda arbete som alla medarbetare gör i förvaltningen trots väldigt stora utmaningar, säger Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

- Statistik ska alltid hanteras varsamt men idag väljer vi att glädjas och vara stolta! Vi har satt igång ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis bär frukt även på längre sikt. Naturligtvis under förutsättning att vi har resurser som möjliggör detta, tillägger han.