Artikeln publicerades 21 april 2023

Retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2021 för förskola/fritidshem

Under våren 2023 kommer utbildningsförvaltningen att skicka ut fakturor till de som berörs av en retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2021.

Har du frågor eller vill ha mer information kan du läsa mer på www.ronneby.se/avgiftskontroll eller kontakta oss via e-post barnomsorg@ronneby.se