Artikeln publicerades 18 november 2022

Senior i skolan och förskolan

Ronneby kommun bjuder in seniorer i kommunen att engagera sig som senior i skolan eller förskolan. Den 20 april - 26 april 2023 planeras nästa utbildningstillfällen för att lära sig mer om uppdraget. Uppstarten sker i nära samarbete med Karlskrona kommun och Folkuniversitet.

färgglada pennor

Vill du göra något viktigt, ha kul och utvecklas i en inspirerande miljö? Då har du möjlighet att bli senior i förskolan eller skolan. Insatserna är ideella och du kan delta på lektioner, vara med på fritids eller hjälpa till med läxor.

Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara. Satsningen bygger på övertygelsen att möten mellan äldre och yngre skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle.

Vi har startat upp första gruppen med Seniorer i skolan i Ronneby kommun under våren 2022 och kommer att fortsätta med nästa utbildningstillfälle i april 2023. Vi tar hjälp av erfarna seniorer från grannkommunen Karlskrona, där är cirka 150 seniorer engagerade i skolan eller förskolan.

Hur blir du senior i förskolan eller skolan?

Hör av dig och meddela ditt intresse till utbildningsförvaltningen. Innan du bestämmer dig för att bli senior i förskolan eller skolan bjuder vi på en kortare utbildning, en veckas introduktionskurs. Vi vill påminna om att det inte är något krav att man ska vara aktiv som senior efter kursen. Det bestämmer du själv efter kursens slut.

Senior i förskolan eller skolan genomförs i samarbete med Karlskrona kommun och Folkuniversitetet.

Anmälan & Frågor

Anmäl dig genom att mejla eller ringa till utbildningskansliet:

E-post: utbildningskansliet@edu.ronneby.se
Telefon: 0457-61 81 43

Maria Sjölund
E-post: maria.sjolund@edu.ronneby.se
Telefon: 0457-61 83 32

Du deltar ideellt

Du bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang och självklart har du frihet att göra avbrott; för att träffa dina barnbarn, åka på semester eller ta hand om annat som livet bjuder på. Du och den lärare du ska vara med bestämmer tillsammans vad du ska göra som senior.

Erfarenhetsutbyte

Vi planerar även att kunna erbjuda återsamlingar för seniorerna någon gång under terminen. Dessa planeras att genomföras tillsammans med Karlskronas Seniorer i skolan. Programmen vid dessa tillfällen varierar, till exempel kan representanter från förskola, skola och fritidshem bjudas in för att informera om något som kan intressera seniorerna. Ett viktigt syfte med återträffarna är att seniorerna får tid att prata med varandra för att utbyta erfarenheter.