Artikeln publicerades 14 november 2022

Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar

Inom projektet utvecklas undervisningen i förskolan och skolans tidigare år med fokus på lärande för hållbar utveckling, mångfald, flerspråkighet och digitalisering. Samarbetet pågår under tre år och involverar många medarbetare.

​Ett unikt praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar 2023 och pågår i tre år. Inom ramen för projektet ska undervisningen i förskolan och skolans tidigare år utvecklas med särskilt fokus på lärande för hållbar utveckling, mångfald, flerspråkighet och digitalisering. Såväl lärare, förskollärare som annan personal kommer att medverka i projektet och rektorer i förskola och skola har en betydande roll. Forskningsinsatser riktas mot några utvalda förskolor och skolor medan professionsutveckling bygger på samverkan och kollegialt arbete mellan skolformerna.

Projektet omfattar 1,5 miljoner kronor årligen under tre år och finansieras av statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom förskola och skola.

Samlingsbild på sex kvinnor

​Projektgruppen (från vänster): projektledare Cecilia Caiman, Susanne Kjällander, Eva Norén, Farzaneh Moinian, Ann-Charlotte Wernered, Charlotte Kansikas


Projektgruppen består av verksamhetschefen för grundskola Charlotte Kansikas, verksamhetschefen för förskola Ann-Charlotte Wernered samt forskarna Cecilia Caiman (projektledare), Susanne Kjällander och Eva Norén (Stockholms universitet) samt Farzaneh Moinian (Uppsala universitet).

– Vi är supertaggade att komma igång med detta unika forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms universitet. Resultaten kommer eleverna och barnen i kommunen till gagn genom kontinuerliga utbildningsinsatser med särskilt fokus på hållbar utveckling, inkludering och digitalisering, säger Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef förskola och Charlotte Kansikas, verksamhetschef skola.

För mer information om samarbetet läs gärna nyheten på Stockholms universitets hemsida Länk till annan webbplats..