Artikeln publicerades 4 februari 2022

Ronnebys förskolor satsar på högläsning tillsammans med föräldrarna

Familjebiblioteket öppnar - föräldrar kan låna hem en välfylld bokpåse via Ronnebys förskolor. Först ut är förskolorna i Listerby och Johannishus samt Fridhem och Ekorren i centrala Ronneby.

olika färgglada barnböcker framför en pall med en skylt "Välkommen till vårt familjebibliotek"

I februari är det premiär för förskolornas stora satsning på utlåning av bokpåsar till föräldrarna i Ronneby kommun. Drygt 500 bokpåsar är inköpta och fyllda med fem böcker i varje. Nu ligger de och väntar på att få komma hem till familjer i Ronneby. Innehållet i påsarna som har fått namnet familjebibliotek är anpassat efter förskolebarnens ålder. Böckerna kommer att cirkulera runt till kommunens alla förskolor. Först ut är förskolorna: Prästgården, Nyponhuset och Backsippan i Johannishus och Listerby samt Ekorren och Fridhem i centrala Ronneby.

- Böckerna går att läsa om och om igen, så bra är de, säger Åsa Isokoski, en mycket förväntansfull rektor.

Självklart kostar det ingenting att låna böckerna och familjerna kommer att kunna behålla bokpåsen hemma i två veckor. Samtidigt kommer de aktuella förskolorna att arbeta med ett urval av böckerna när barnen är på förskolan.

- Vi ser mycket fram emot att få lämna ut de första bokpåsarna för att sedan kunna samtala med barnen om böckerna och läsningen på förskolan med, säger rektorskollegan Ulrika Ahlberg.

Den här satsningen har möjliggjorts genom ett samarbete med Ronneby bibliotek. Urvalet av böcker har skett med stor omsorg. Tanken är att böckerna ska skapa läslust och hålla hög kvalitet som ska ge rika läsupplevelser till barnen och föräldrar.

- Vår förhoppning är att bokpåsarna ska ge en ökad läslust så att familjerna sedan besöker något av våra bibliotek för att låna fler böcker, säger vikarierande barn- och ungdomsbibliotekarie Veronica Nord.

Så gott som samtliga språk som finns representerade bland barnen på förskolorna finns också i bokpåsarna. Totalt finns det böcker på 22 olika språk. Många är så kallade böcker med parallelltext, det är böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och på svenska. Syftet är att stärka flerspråkiga barns språkutveckling.

-Vi vet att högläsning för barn i tidig ålder ger stor effekt i form av ökat ordförråd, tidig läsförståelse och möjlighet till bättre framtida skolresultat. Men vi vill samtidigt betona att läsningen hemma inte bara ska ses som en aktivitet för att stärka språket utan också som en rolig och mysig stund tillsammans, avslutar Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare på utbildningsförvaltningen.

Satsningen har möjliggjorts via ett statsbidrag som heter ”språkutveckling i förskolan”.