Artikeln publicerades 12 augusti 2021

Skolstart läsår 21/22

Här hittar du information om skolstarten för detta läsår gällande grundskolan. Gymnasieskolornas skolstart finner du på respektive hemsida: Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan.

Undervisning på plats
Det är närundervisning, undervisning på plats i skolan, som gäller för alla åldrar.
Denna information till vårdnadshavare angående det har gått ut i vklass inför skolstarten. Pdf, 194.5 kB.

Kallingeskolan år 7-9
Höstterminen börjar för samtliga elever onsdagen den 18 augusti kl. 08.00 och slutar enligt schema kl. 14.00. Kl. 08.00 samlas år 7 utomhus på högstadiets skolgård. År 8 och 9 samlas i respektive hemklassrum. Skolskjutsar går enligt samma tidtabell som föregående läsår. Nya skolskjutselever kommer att få sina busskort hemskickade innan skolstart och de elever som tidigare haft busskort fortsätter använda samma kort.
Vid tveksamhet om busskort ring exp. på Kallingeskolan tel. 0457-61 73 10, hållplats och tidtabeller ring Bergkvara Buss tel 0457-126 20, begär 2 trafikledning.

Välkomna till ett nytt läsår!

Kallingeskolan F-6
Höstterminen börjar för eleverna onsdagen den 18 augusti kl. 08.00. Första skoldagen slutar samtliga elever kl 13.00 Kallingeskolan F-6.
Skolskjutsarna går hem kl. 13.10

Grundsär år 1-4 slutar kl 13.00, skolskjuts kl 13.10, år 5-9 slutar kl 14.20, skolskjuts kl 14.30.
Vid tveksamhet kontakta expeditionen på Kallingeskolan, tel. 0457-61 73 38 eller Kallinge Taxi, tel. 0457-211 50.

Slättagårdsskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdagen den 18 augusti kl. 08.00. Första skoldagen slutar eleverna enligt ordinarie schema år F-2 kl 13:10 Slättagårdsskolan.
År 3-6 kl 14.15 Slättagårdsskolan. 
Skolskjutsarna går hem kl. 13:20 & 14.25. Vid tveksamhet kontakta expeditionen på Kallingeskolan tel. 0457-61 73 38 eller Kallinge Taxi, tel. 0457-211 50.

Johannishusskolan
Höstterminen börjar för eleverna i åk 1-6 onsdagen den 18 augusti kl. 08.00.
Första skoldagen slutar eleverna: Åk 1-6 kl. 11.00. För de elever med skolskjuts går bussen hem
kl 11.50. Skolmåltid serveras från första skoldagen.
Till förskoleklassen hälsas barn och föräldrar välkomna onsdagen den 18 augusti kl. 09.00-10.00.
Preliminära skoltider är hemskickade med eleverna.
Vid tveksamhet ring exp. tel. 0457-61 71 38.

Listerbyskolan
Höstterminen börjar för eleverna i åk F-6 onsdagen den 18 augusti kl. 08.20
Första skoldagen slutar alla eleverna kl. 12.15. Skolmåltid serveras från första skoldagen.
Preliminära skoltider är hemskickade med eleverna.
Vid tveksamhet ring exp. tel 0457-61 71 38.

Eringsboda-, Hallabro-, Backarydsskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdag den 18 augusti.
Eringsbodaskolan samlas kl. 08.00 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 13.50.
Hallabroskolan samlas kl. 07.30 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 12.25 (F-3) och kl 13.40 (4-6, samt Trossöbussen)
Backarydsskolan samlas kl. 08.00 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 13.10.

Skolskjutsarna går i stort sett som under föregående läsår. Vid tveksamhet angående Hallabro- och Backarydsskolan, ring Hallabro buss på tel. 0708-806 311. Angående Eringsboda, ring Kallinge Taxi på tel. 0457-211 50.

Snäckebacksskolan år 7-9
Upprop onsdag den 18 augusti endast för åk 7. (åk 8-9 startar torsdagen den 19 augusti)
Kl. 08.30 samlas eleverna på skolgården, därefter egen dag med lärarna i arbetslaget.
Skoldagen slutar 14.45. 
Torsdagen den 19 augusti kl 08.30 samlas åk 7-9 i sina mentorssalar för temadagar torsdag och fredag.
Skolskjutsar gå som under föregående läsår. Nya skolskjutselever kommer att få sina busskort hemskickade innan skolstart och  de elever som tidigare haft busskort fortsätter använda samma kort.
Vid tveksamhet ring exp. tel. 0457-61 85 41.

Fredriksbergsskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdag den 18 augusti kl. 08.20.
Samling sker i respektive klassrum. Första skoldagen slutar eleverna:
Förskoleklasserna kl. 12.20, år 1-3 kl. 12.00 och år 4-6 kl 13.00.
Skolskjutsarna går hem första dagen kl 13.20.
Vid tveksamhet - ring exp. tel. 0457-61 72 20 eller Sköneviks buss tel. 0457- 702 90

Espedalsskolan
Eleverna börjar onsdag den 18 augusti kl. 08.20.
Första skoldagen slutar år F-3 kl 12:00 och år 4-6 ca kl 12:20 efter lunchen.

Skogsgårdsskolan
Eleverna börjar onsdag den 18 augusti kl. 08.20.
Samtliga klasser slutar kl 12.00 första skoldagen.

Saxemaraskolan Eleverna börjar onsdag den 18 augusti  kl. 08.00. Första dagen går skolskjutsen hem kl. 12.00. Vid tveksamhet ring exp. Bergkvarabuss tel. 0457- 126 20, begär 2 trafikledning.

Hobyskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdag den 18 augusti kl 07.50.
Samling sker i respektive klassrum. Första dagen går skolskjutsarna hem för år F-3 kl 12.10 för åk och kl 13.10 för åk 4-6.
Vid tveksamhet, ring Kallinge Taxi på tel. 0457-211 50.