Artikeln publicerades 10 mars 2021

Utökad närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Från och med måndag den 15 mars kommer gymnasie- och högstadieeleverna i Blekinge att undervisas allt mer på plats i skolan. Upptrappningen kommer dock att ske successivt.

- Vi ser tecken på en ökad smittspridning av covid-19 i länet med högst andel positiva fall bland unga vuxna. Resande under sportlovet verkar inte nämnvärt ha bidragit till denna ökning. För skolornas del måste man dock väga in de nackdelar det innebär för eleverna med distansundervisning och därför rekommenderar smittskyddet ändå en successiv ökning av närundervisningen till cirka 2/3 för högstadie- och 50 % för gymnasieeleverna. Det är samtidigt viktigt att man vidtar de förebyggande åtgärder på skolorna som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten och Skolverket, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Skolcheferna i Blekinges kommuner har efter samråd med Smittskydd Blekinge fattat beslut att successivt öka andelen elever som undervisas på plats i skolan till cirka 2/3 delar på de kommunala högstadieskolorna och cirka 50 % på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller från och med den 15 mars till och med 9 april 2021.

– Elevernas rätt till utbildning väger tungt, likaså deras rätt till trygghet och välbefinnande. Därför är det viktigt att elever och personal får vara i skolan under smittsäkra förhållanden, säger förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad.

I Ronneby kommun innebär de att man fortsätter tillämpa ett rullande schema för gymnasie- och högstadieelever på de kommunala skolorna. Men att avgångseleverna i årskurs 9 kommer att få mer tid på plats i skolan. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet, så att elever kan undervisas på plats i skolan vid behov.

Kombination av när- och fjärrundervisning under vecka 11-14

högstadieskolorna Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 gäller följande:

 • Vecka 11 – årskurs 9 och 8 på plats i skolan, årskurs 7 fjärr- och distansundervisning
 • Vecka 12 – årskurs 9 och 7 på plats i skolan, årskurs 8 fjärr- och distansundervisning
 • Vecka 13 - årskurs 9 och 8 på plats i skolan, årskurs 7 fjärr- och distansundervisning
 • Vecka 14 – påsklov

Även friskolan Thoren Framtid Ronneby planerar för närundervisning för cirka 2/3 del av eleverna på högstadiet. Detaljerad info till berörda kommer via Schoolsoft.

Gymnasieskolan Knut Hahn gäller följande för de nationella programmen:

 • Vecka 11 – årskurs 2 närundervisning på plats i skolan, åk 1 och 3 fjärr -och distansundervisning
 • Vecka 12 – årskurs 1 och 3 närundervisning på plats i skolan, åk 2 fjärr -och distansundervisning
 • Vecka 13 – årskurs 2 och 3 närundervisning på plats i skolan, åk 1 fjärr -och distansundervisning
 • Vecka 14 – påsklov

Följande gäller för vård- och omsorgsprogrammet:

 • Vecka 11-13: Fjärr -och distansundervisning
 • Vecka 14: påsklov

Följande gäller för introduktionsprogrammen:

 • Vecka 11-13: närundervisning på plats i skolan
 • Vecka 14: påsklov

Särskild information skickas till eleverna på de praktiska programmen på Blekinge Naturbruksgymnasium och Gymnasieskolan Knut Hahns flygtekniska program.

Under tiden eleverna på Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium, Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 läser på distans har de möjlighet att hämta ut ett lunchpaket enligt tidigare modell. Dock gäller erbjudandet om elevlunch inte när eleverna studera på plats i skolan. Dessa dagar serveras lunch i skolans matsal. Eleverna är informerade att de inte tillåts hämta ut mat de dagar de är i skolan. Skulle en elev hämta ut mat på fel dag kommer en faktura på lunchkostnaden skickas hem till eleven.