Artikeln publicerades 28 februari 2020

Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass i Ronneby tätort?

Eftersom det är många barn i Ronneby tätort som ska börja förskoleklass höstterminen 2020, är det inte givet att man får skolan som önskas. Vi kan ha svårigheter att placera ert barn på den skola som ligger närmast er bostad eller uppfylla enskilda önskemål. Vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för er.

Planeringsarbetet verksamhetsår är i full gång och inför starten hösten 2020 behöver vi vissa uppgifter, bland annat för att kunna kontakta er.

En blankett har skickats ut under januari till alla berörda. Om du inte har fått någon blankett hemskickad ber vi dig kontakta Fredriksbergsskolans administratör Therese Svensson, tel 0457-61 72 20, e-post therese.svensson00@ronneby.se eller Espedals-/Skogsgårdsskolans administratör Ingela Styrlind Håkansson, tel 0457-61 72 07, e-post ingela.styrlindhakansson@ronneby.se

När grupperna är klara kommer vi att bjuda in till ett besök på den skola ditt barn har blivit placerat på.  

Observera att vi vill ha in ert skriftliga svar även om ni inte vill ha plats på någon av våra skolor

När det gäller övriga skolor i kommunen görs även här utskick till berörda inom varje skolas upptagningsområde. Har du inte fått något informationsbrev gällande förskoleklass ber vi dig kontakta administratören på berörd skola. Du hittar kontaktuppgifter under fliken - Hitta Grundskola.