Artikeln publicerades 7 februari 2019

Problem med frånvaroanmälningar

Det har framkommit att det vissa dagar är problem att ringa in sin frånvaroanmälan

Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för de problem som vi just nu har med tjänsten som blivit överbelastad.

Det pågår ett arbeta med att byta leverantör och från och med mars kommer den nya leverantören successivt börja ta över drift och förvaltning av tjänsten för att detta inte ska uppstå igen.

I det korta perspektivet arbetar vi för att avhjälpa problematiken så mycket som möjligt och hoppas att vi ska se effekt av detta under vecka 7.

Under denna övergångstid ber vi dig att prova ringa telefonnummret om igen och annars ta kontakt med respektive skola för att meddela om eleven är frånvarande. Växeln kan hjälpa till att koppla dig till rätt skola tel 0457-61 80 00.