Vi som jobbar i RoS-teamet

RoS-teamet arbetar på uppdrag av förvaltningens olika verksamheter och stödjer dessa i arbetet med att identifiera och stödja barn/elever genom att erbjuda kvalificerade och kompletterande tjänster inom elevhälsan.

LEDNING


Chef Råd- & Stödteamet
Sofia Wildros
0457-61 78 61
sofia.wildros@ronneby.se

Administratör
Ulrika Odemo
0457-61 78 37
ulrika.odemo@ronneby.se

SPECIALPEDAGOGER

Sandra Nilsson
0457-61 78 98
sandra.nilsson@ronneby.se

Maria Kragh
0457-61 78 50
maria.kragh@ronneby.se

Christina Sand
0457-61 78 52
christina.sand@ronneby.se

SKOLPSYKOLOGER

Jakob Forsell
0457-61 78 47
jakob.forsell@ronneby.se

SOCIONOMER

Amelie Gullin
0457-61 78 54
amelie.gullin@ronneby.se