Gymnasieinformation

Informationen här avser intagningen 2022.

För information om bland annat viktiga datum klicka på länken längst ner på sidan

Man söker på nians vårterminsbetyg =slutbetyget.

För att bli behörig till gymnasieskolan måste man ha lägst betyg E i Ma, Sv,  Eng och fem andra ämnen, om man ska söka till yrkesprogram.
Totalt 8 ämnen
.
Ska man söka till ett högskoleförberedande program måste man förutom att ha lägst betyg E i Ma, Sv och Eng dessutom ha lägst betyg E i nio andra ämnen.
Totalt 12 ämnen.
Det är olika vilka ämnen man behöver beroende på vilket program man söker.
Information och kataloger kommer att ges till eleverna under höstterminen 2021 ang.  vilka ämnen som krävs för de olika programmen.

Har man inte det, läser man behörighetsämnen på Introduktionsprogrammen så att man blir behörig att söka till gymnasieskolan året därefter.

A=20 poäng  B=17,5 poäng  C=15 poäng   D=12,5 poäng  E=10 poäng  F=0 poäng
Lägg ihop dina 16 avgångsbetyg, 17 om du läser språk, och få fram ditt meritvärdet, dvs. den summa du ansöker till gymnasiet på.

Vilka program kan man välja mellan?

Se länk information på Knut Hahnsskolans webbplats. Klicka på länken nedan.

KORt: Karlshamn, Olofström och Ronneby har gemensamt intag och skall betraktas som en gymnasieskola.

Gymnasiesamverkan med Skåne samt Bromölla/Sölvesborg. 

Samverkansavtal: Sydost, vilket innebär att du kan söka program i sydostkommunerna.

Friskolor har man rätt att söka överallt.

Alla skolor med riksintag har alla elever i hela landet rätt att söka.

Riksidrottsgymnasium har riksintag och kan sökas av elever från hela landet.

OBS! Till Idrottsgymnasierna söker man ofta redan i slutet av oktober/början på november.

Man kan söka en utbildning med ”särskilda skäl”.

Vilka ämnen läser man?

Alla program läser gemensamma ämnen.

Gemensamma ämnen
Yrkesprogram
Teoretiska program
Svenska/Sv2
100 poäng
300 poäng
Engelska
100 poäng
200 poäng
Matematik
100 poäng
100/200/300 poäng
Idrott och hälsa
100 poäng
100 poäng
Historia
  50 poäng
50/100/200 poäng
Samhällskunskap
  50 poäng
100/200 poäng
Religionskunskap
  50 poäng
  50 poäng
Naturkunskap
  50 poäng
0/100 poäng

Du läser 2500 poäng under tre år.

Alla program läser olika karaktärsämnen, dvs. det är de ämnen som formar just det aktuella programmet.

Alla program har Individuellt val, dvs. du får fritt välja kurser som du vill läsa för 200 poäng.

Alla program har Gymnasiearbete på 100 poäng, dvs. ett stort eget arbete som vanligtvis ligger sist i åk 3. Det krävs minst betyget E på gymnasiearbetet för att få en gymnasieexamen.

Högre krav till Högskolan.
Motsvarar högskoleförberedande examen, eller en kompletterad yrkesexamen.
Du kan skaffa dig grundläggande behörighet på alla yrkesprogram inom ramen för de 2 500 poängen.
Elever med yrkesexamen ska ha rätt att läsa in de kurser i svenska och engelska som krävs för högskoleförberedande examen inom gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasieskolan är frivillig, men har man väl blivit antagen, gäller närvaro.