NTA

NTA är ett skolutvecklingsprogram som Ronneby kommun har deltagit i sedan hösten 2006. Syftet är att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

NTA-Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram som Ronneby kommun har deltagit i sedan hösten 2006. Syftet är att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Genom att deltaga i NTA tror vi oss nå en likvärdig undervisning i de naturorienterande ämnena i skolår F-6 vid kommunens skolor. Alla elever ska garanteras samma förutsättningar att nå målen i skolår 9 genom skolans insatser. Genom NTA stimuleras samtidigt den språkliga förmågan på ett lustfyllt och positivt sätt. Syftet är att öka måluppfyllelse för elever i åk 6, men även på längre sikt få fler elever att söka de naturvetenskapliga och teknikinriktade gymnasieprogrammen.

NTA tillhandahåller en låda med komplett experimentmateriel inför varje tema, som elever och lärare arbetar med under en period. De teman som valts ut är i År 4: Försök med el, i År 5: Kemiförsök och i År 6: Rörelse och konstruktion. Temana är utvalda utifrån de kriterier Ronneby kommun har i NO för år 4-6.

Under uppbyggnadsfasen bidrog Industrigruppen med pengar till inköp av temalådorna.

Samordnare för NTA i Ronneby är Anna Syrén-Åkesson. Vill du veta mer om NTA, klicka på länkarna i högerspalten.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta:

NTA-samordnare
Anna Syrén-Åkesson
073-368 95 23
anna.syren-akesson@ronneby.se