Läsprojektet

Läsprojektet syftar till att elever framför allt i åk 2, som har en något långsam läsutveckling, ska få intensivträning i läsning.

Det vi kallar Läsprojektet i Ronneby kommun startade 2008. Läsprojektet syftar till att elever framför allt i åk 2, som har en något långsam läsutveckling, ska få intensivträning i läsning under i första hand en åttaveckorsperiod. Eleven går då ifrån klassrummet och läser med entillen-läraren , som är en lärare med lång erfarenhet av läsinlärning. Eleven läser i ca 20 minuter 3-5 dagar i veckan. Läraren är expert på att hitta böcker som passar just den elevens läsnivå och intresse.

Vi har fått statsbidrag inom ramen för ”Skriva, Läsa, Räkna” för elever i åk 1-3, men projektet har varit så lyckosamt att Förskole- och grundskolenämnden beslutat permanenta det. Lärarna inom läsprojektet arbetar helt eller delvis på tjänster som ligger utanför den ordinarie ramen.

Målen för entillen-läsningen i åk 2, är:

  • att barnen i slutet av åk 2 ska vara på LUS 13. (LUS=läsutvecklingsschema) Detta för att kunna nå LUS 15 i slutet av åk 3.
  • att barnens självförtroende ska öka. Det gör det genom att vi fångar upp dem redan i åk 2 och får dem ”att bli medlemmar i läsarnas förening”, något alla förväntar sig att man ska bli när man går i skolan.
  • att barnens läslust ska öka. Det gör den genom att vi läser noga utvalda böcker och samtalar om dem.
  • att barnen blir säkrare i det sociala samspelet i klassen. ”Vad man klarar på egen hand med läsläraren, kan man också klara i klassen.” Barnen vågar ta för sig i klassen, svara på frågor och läsa högt för sina kamrater. Därmed ökar deras gemenskap med de andra barnen.

Röster om läsprojektet

Lärare om projektet:

  • Det är bra med feedback, så man får se sin egen utveckling. Både barn och föräldrar tycker det är positivt.
  • Det känns härligt och bra att se hur ungarna förvandlas från osäkra barn till glada barn som gillar att läsa.
  • Detta har varit mitt bästa år som lärare, eftersom jag fått så mycket positiv respons.

Utvärderingar visar att metoden är ett utmärkt sätt att lyfta eleven, skapa flyt i läsningen och inte minst viktigt stärka elevens självförtroende och läslust.