Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare Larry Nordström kan hjälpa dig med valet till gymnasiet. Erbjuder även enskilda samtal.

Öppet tider: måndag-fredag kl. 08.00-15.30.
                   Kontor vid skolsköterskan och kuratorn.

Kontaktuppgifter:
Tfn. 0457-618 538, 0733-170 160
epost: larry.nordstrom@ronneby.se