Skolstart

Alla nya elever i årskurs 7 hälsas välkomna till Snäckebacksskolan

Skolan börjar den  17/8 kl. 08.30. Då samlas alla i årskurs 7 i aulan, därefter tillbringar de hela dagen ihop med sin klassförståndare och sitt arbetslag. Skolan slutar kl.14.45.

Onsdag den 20/8 kl.08.30 samlas resp. klass i sin mentorsal och därefter läses enl. schema.

Alla elever i årskurs 8 och 9 hälsas välkomna tillbaka till skolan.

Skolan börjar den 18/8 kl.08.30 för alla elever på skolan. Då samlas respektive klass i sin mentorsal. Från kl.09.30 läser alla elever enligt schema.

Vad gäller tåg- och busskort.
Första dagen åker alla elever som har rätt till tåg- och busskort gratis in till skolan. Korten delas ut första skoldagen av klassläraren.

Matartrafiken till stationen i Bräkne-Hoby sköts av Kallingetaxi, tel. 0457-211 50.    
Vid frågor ang. tåg- och busskort kontakta skolans expedition 0457-618 541.