Modersmål

Modermålsslärare kontaktas via  
samordnare för modersmålslärarna
Nihada Kilim  tel. 0721-728 672
eller mail: nihada.kilim@ronneby.se