Arbetslag 3

Kontaktuppgifter till lärare i arbetslag 3.

Vill ni maila någon lärare, klicka på deras namn.

Namn

Klassförst.

Ämne

Arbetstelefon

Maria Betancourt Vegas

8f, 9g

Sp

0721-728 764

Michael Broad

8c

Ma, Fy, Ke, Bi

0721-728 584

Lis-Beth Undemar

7f

So

0766-489 152

Karl-Johan Hedlund

9g

Bild

0730-622 556

Jonas Heimfors

9h

Ma, Idrott

0721-728 311

Wessen Al Shokry

8e

Bi, Fy, Ma, Ke

0721-728 591

Jocke Månsson

7f

Sl

0766-489 149

Maria Jäghagen

9f

Bi, Fy, Ke, Ma

0721-728 326

Anders Eriksson

9f

So

0721-728 342

Rasmus Fast

8e

Idh

0730-622 557

Johan Svedberg

8f

Sv

0721-728 661

Craig Connolly


Tk, Fy, Ma