Arbetslag 3

Kontaktuppgifter till lärare i arbetslag 3.

Vill ni maila någon lärare, klicka på deras namn.

Namn

Klassförst.

Ämne

Arbetstelefon

Maria Betancourt Vegas

7f, 7g

Sp

0721-728 764

Michael Broad

7c

Ma, Fy, Ke, Bi

0721-728 584

Lis-Beth Undemar

9g

So

0766-489 152

Henrik Borg

9f

En, Sv

0721-728 820

Karl-Johan Hedlund

8g

Bild

0730-622 556

Jonas Heimfors

8h

Ma, Idrott

0721-728 311

Wessen Al Shokry

7e

Bi, Fy, Ma, Ke

0721-728 591

Daniel Johansson

8h

Sl

0766-489 149

Maria Jäghagen

8f

Bi, Fy, Ke, Ma

0721-728 326

Anders Eriksson

8f

So

0721-728 342

Rasmus Fast

7e

Idh

0730-622 557

Johan Svedberg

7f

Sv

0721-728 661

Engla Andersson


Tk, Fy, Ma

0766-489 515