Skolans profil.

Skolan vision är att
Alla elever på Snäckebacksskolan skall utvecklas på ett positivt sätt och känna att lärandet är meningsfullt och viktigt.
Andan på skolan skall genomsyras av kärlek, stöd och gränser.

  • Kärlek till barn och ungdomar.
  • Stöd i såväl skolarbetet som mognadsfasen.
  • Gränser i utvecklingsprocessen "frihet under ansvar".  

Det ska prägla allt arbete på skolan och det gäller alla befattningar.

I våra roller som chefer och ledare för medarbetare menar vi

  • Kärleken och tron på människan och det goda
  • Stödet i vardagsarbete och krissituationer
  • Gränssättning vad gäller arbetsbelastning
  • Tidigt agerande vid misstanke om missbruk eller underlåtande att följa fattade beslut