Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I Planen mot diskriminering och kränkande behandling ingår handlingsplan för kränkande behandling, hur skolan främjar arbetet för en bra skolmiljö, den innehåller skolans ordningsregler och Ronneby kommuns handlingsplan för tobaksfri skoltid.

Planen är under revidering och kommer att läggas ut så snart den är klar.