Elevrådet

Elevrådets styrelse 2018/2019

Representanter

Klass

Jacob Ljungström

9f

Ghada Nabel

9g

Hanaa Abdullah

9g

Nellie Cedermalm

9b

Selma Brodersen

9g

Alice Andersson

9c
Elevrådsrepresentanterna nås via mail till fritidspedagog Ulf Månsson, som ansvarar för elevrådsarbetet.