Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolläkare
Mottagning enligt överenskommelse med skolsköterskan.

Skolsköterska
Ann-Britt Andersson
Tel. 0457-61 85 39
Skicka e-post