Aktuell information

Aktuell information för läsåret 2018/2019.

För mer information gällande just din ungdoms skolvecka.
Nya datasystem införs under hösten och mer information om hur ni kan följa era barns skolveckor kommer


 

Aktuell information höstterminen 2018

Datum

Information

10/1

Skolan börjar igen efter jullovet.

12/3

Nationellt prov i Svenska och svenska som andraspråk, delprov B, för årk.9.

vecka 11

Nationellt prov i No, delprov B, från vecka 11, för årk.9.

14/3

Nationellt prov i Svenska och svenska som andraspråk, delprov C, för årk.9.

vecka 12

Prao 8a

vecka 13

Prao 8b

vecka 14

Prao 8c

3/4

Nationellt prov i No, delprov A1, A2, A3, för årk.9.

vecka 15

Prao 8d

9/4

Nationellt prov i Engelska, delprov B, för årk.9.

11/4

Nationellt prov i Engelska, delprov C för årk.9.

vecka 16

Påsklov

vecka 17

Prao 8e

vecka 18

Prao 8f

vecka 19

Prao 8g

7/5

Nationellt prov i So, delprov A, för årk.9.

9/5

Nationellt prov i So, delprov B, för årk.9.

15/5

Nationellt prov i Matematik, delprov B och C, för årk.9.

17/5

Nationellt prov i Matematik, delprov D, för årk.9.


För de elever som åker buss eller tåg.
Första dagen kan alla som är berättigade till busskort resa till skolan utan kort. Korten delas ut första skoldagen av resp. klassföreståndare.

Matartrafiken på Snäckebacksskolan sköts framförallt av Kallinge taxi, tel.nr. 0457-211 50. Matartrafik kan erhållas av de elever som har längra än 5 km till närmsta linjehållplats/tågstation.

När tåget är inställt eller mycket försenat. Vänta på stationen i Bräkne-Hoby så kommer ersättningsbuss.