Aktuell information

Aktuell information för läsåret 2020/2021

För mer information gällande just din ungdoms skolvecka. Logga in på Vklass


Välkomna tillbaka till skolan.

Datum/Vecka


19/8 2020

Upprop för årskurs 7 kl. 08.30 i aulan, därefter blir den en egen dag med lärarna i arbetslaget. Skoldagen slutar kl. 14.45

Årskurs 8 och 9 är lediga.

20/8 2020

Kl. 08.30 samlas alla klasser (årsk. 7-9) i sina mentorssalar för temadagar torsdag och fredag.Text

För de elever som åker buss eller tåg.
Alla som är berättigade till buss/tågkort, och inte har busskort sen innan, kommer att få sina kort hemskickade innan första dagen i årk.7. Buss/tågkorten ska sparas och användas hela högstadiet.

Matartrafiken på Snäckebacksskolan sköts framförallt av Kallinge taxi, tel.nr. 0457-211 50. Matartrafik kan erhållas av de elever som har längra än 5 km till närmsta linjehållplats/tågstation.

När tåget är inställt eller mycket försenat. Vänta på stationen i Bräkne-Hoby så kommer ersättningsbuss.