Aktuell information

Eleverna kommer att starta på Parkdalaskolan fr o m 4 mars 2022.

Rektor
Ulrika Lundin
Tel: 0457-61 89 68
E-post: ulrika.lundin@edu.ronneby.se

Biträdande rektor
Petra Granlund
Tel:0457-61 89 71
E-post: petra.granlund@edu.ronneby.se

Administratör
Carina Lindberg
Tel: 0457-61 85 41
Mobil: 0766-48 91 50
E-post: carina.lindberg@edu.ronneby.se

Fritidsledare
Pierre Harris
Mobil: 0721-72 80 47
E-post: pierre.harris@edu.ronneby.se

Skolsköterska
Ann-Britt Andersson
Tel: 0457-61 85 39
E-post: ann-britt.andersson@edu.ronneby.se

Skolkurator
Emilia Eriksson
Tel: 0457-61 85 36
Mobil: 0766-48 91 14
E-post: emilia.eriksson@edu.ronneby.se

Socialpedagog
Ann Holmström
Mobil: 0766-489 178
E-post: ann.holmstrom@edu.ronneby.se

Studie- och yrkesvägledare
Johan Söderstam
Tel: 0457-61 85 38
Mobil: 0733-17 01 60
E-post: johan.soderstam@edu.ronneby.se

Skolskjuts till Parkdalaskolan

Saxemaraelever

Linje 211 kommer att förlängas till Parkdalaskolan efter Resecentrum. Detta ger eleverna alternativet att antigen stiga av vid Ronneby Brunn eller Hvidehus ca kl 07:45 och gå bort till Parkdalaskolan hållplats eller åka med till slutstationen Parkdalaskolan, beräknad ankomst ca kl 08:00.

Hemturen avgår från Ronneby resecentrum kl 15:40. Måndagar och torsdagar, när sluttiden på Parkdalaskolan är kl 15:40, kommer linje 211 att efter Knut Hahn köra inom Parkdalaskolans hållplats med beräknad ankomst kl 15:52. Denna avgång sker endast måndagar och torsdagar från Parkdalaskolan.

Hobyeleverna

Skolskjuts från Bräkne-Hoby är i första hand tåget. Tåget inkommer kl 07:46 och eleverna har tillräckligt med tid för att gå sträckan mellan Ronneby resecentrum och Parkdalaskolan.

Några elever, som inte bor centralt och där matartrafik saknas, använder sig av linje 250. Denna kommer att förlängas till Parkdalaskolan efter Resecentrum. Beräknad ankomst vid Parkdalaskolan är kl 08:10. Denna tur kommer att ses över inför nästa läsår för att möjliggöra något tidigare ankomst till skolan.

Hemturer med tåg från Ronneby resecentrum kl 15:07 och måndagar/torsdagar kl 16:07 – linje 250 avgår kl 15.35. Måndagar och torsdagar kommer elever som använder sig av linje 250 att istället åka tåget kl 16:07. Matartrafiken med Kallinge taxi från Bräkne-Hoby tågstation utökas för dessa elever måndagar och torsdagar.