Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolans vision är Skolan i centrum med eleven i centrum, och med denna vision i bakhuvudet arbetar hela verksamheten. Genom att sätta eleven i centrum tror vi att våra elever utvecklas på ett positivt sätt och känner att lärandet är viktigt och meningsfullt.

På snäckebacksskolan är 63 personer anställda, varav 42 är lärare och 4 är elevassistenter. Skolan har goda resurser inom elevhälsa. Här finns skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare, socialpedagog och fritidspedagog till stöd för eleverna.

Inloggning Vklass för elever

Information och inloggning till Vklass

Inloggning Vklass och 
Skola 24 för vårdnadshavare

Information och inloggning till Vklass och Skola 24