Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolans vision är Skolan i centrum med eleven i centrum, och med denna vision i bakhuvudet arbetar hela verksamheten. Genom att sätta eleven i centrum tror vi att våra elever utvecklas på ett positivt sätt och känner att lärandet är viktigt och meningsfullt.

På snäckebacksskolan är 63 personer anställda, varav 42 är lärare och 4 är elevassistenter. Skolan har goda resurser inom elevhälsa. Här finns skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare, socialpedagog och fritidspedagog till stöd för eleverna.

Inloggning Vklass för elever

Information och inloggning till Vklass