Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Slättagårdsskolan.

Skolsköterska
Marie Månsson
Tel 0457-61 73 49
marie.mansson@ronneby.se

Mottagningen är öppen:

Tisdag, torsdag kl 09.00-15.00
Onsdag kl 13.00-15.00

Skolkurator
Annette Blomqvist
Tel. 0457-61 73 82
annette.blomqvist@ronneby.se