Om Skogsgårdsskolan

På Skogsgårdsskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska nå grundskolans mål, men också få utmaningar utifrån sin förmåga. Mål och förväntningar ska vara tydliga för alla.

På Skogsgårdsskolan är alla elever personalens gemensamma ansvar. Specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor träffas regelbundet för stöd och uppföljningar av enskilda elever men också för hälso- och trygghetsfrågor för skolan. Ny personal och nya elever välkomnas med foto och namn på en tavla vid skolrestaurangen.

Skogsgårdsskolan byggdes 1977 och idag finns förskola, fritidshem och F-6 verksamhet här.

Skogsgårdsskolan är en skola med mångkulturell kompetens som vi är stolta över. Vi ser olikheter som en styrka och en utmaning.

Skolan har idag ca 170 elever.