Fritidshem

Fritidshemmet ligger i anslutning till skolan och har två avdelningar, Galaxen och Kosmos.

Galaxen
Tel 0457-61 71 61

Kosmos
Tel 0457-61 71 62