Föräldraråd

Föräldrarådet på Skogsgårdsskolan består av representanter från respektive klass F-6. Representanterna har blivit valda och tillfrågade av övriga föräldrar vid ett föräldramöte.

En målsättning är att öka föräldrarådets engagemang i skolan för barnens bästa.
Det är en rättighet och förmån för föräldrar att få vara med och påverka i skolan.
Föräldrarådets uppgift är att få insyn i skolans planering. Att lyfta aktuella frågor och synpunkter från övriga föräldrar till skolans ledning för diskussion och påverkan, är en viktig del i uppdraget.