Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Skogsgårdsskolan.

Skolsköterska
Gordana De Prato
Tel 0457- 61 71 58
gordana.deprato@ronneby.se

Mottagningen är öppen:
Tisdagar och torsdagar
fredagar (jämn vecka) 

Skolkurator
Jennie Fagberg 
0457 - 61 83 96
jennie.fagberg1@ronneby.se

Mottagning tisdagar