Skogsgårdsskolan

Skogsgårdsskolan

Skogsgårdsskolan upphör som skola och eleverna flyttas till nybyggda Parkdalaskolan. Skolstart fredag vecka 9.

Skogsgårdsskolan är en skola med mångkulturell kompetens som vi är stolta över. Vi ser olikheter som en styrka och en utmaning.

Skolan har idag ca 170 elever.

Inloggning Vklass för elever

Information och inloggning till Vklass

Inloggning Vklass och 
Skola 24 för vårdnadshavare

Information och inloggning till Vklass och Skola 24