Fritidshem

Information om fritidshem för elever 6-12 år i Saxemara, Ronneby kommun.

Fritidshemmet Bryggan i Saxemara ligger i anslutning till skolan.

Fritidshemmet Bryggan
0457-61 71 94

Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor!

Stängningsdagar 2022: Tisdagen den 16 augusti och torsdagen den 22 september.
Stängningsdagar 2023: Måndagen den 9 januari och onsdagen den 15 mars.