Fritidshem

Information om fritidshem för elever 6-12 år i Saxemara, Ronneby kommun.

Fritidshemmet Bryggan i Saxemara ligger i anslutning till skolan.

Fritidshemmet Bryggan
0457-61 71 94

Stängningsdagar: 
Måndag den 11 mars och den 17 juni 2019.