Fritidshem

Information om fritidshem för elever 6-12 år i Saxemara, Ronneby kommun.

Fritidshemmet Bryggan i Saxemara ligger i anslutning till skolan.

Fritidshemmet Bryggan
0457-61 71 94

Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kronor.

Stängningsdagar höstterminen 2023: Måndagen den 14 augusti och torsdagen den 21 september.
Stängningsdagar vårterminen 2024: Måndagen den 8 januari och onsdagen den 13 mars.