Fritidshem

Information om fritidshem för elever 6-12 år i Saxemara, Ronneby kommun.

Fritidshemmet Bryggan i Saxemara ligger i anslutning till skolan.

Fritidshemmet Bryggan
0457-61 71 94

Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor!

Stängningsdagar: Måndag den 1 november 2021, måndag den 10 januari 2022
och onsdag den 16 mars 2022.