Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med valet till gymnasiet och erbjuder även enskilda samtal.

Öppet tider: måndag-fredag kl. 08.00-15.30.
                   Kontor vid skolsköterskan och kuratorn.

Studie- och yrkesvägledare
Johan Söderstam
Tel: 0457-61 85 38, 0733-170 160
johan.soderstam@edu.ronneby.se