Elevrådet

Elevrådet består av en representant per klass och en ersättare.

Elevrådsrepresentanterna nås via mail till fritidspedagog Pierre Harris, som ansvarar för elevrådsarbetet.