Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolläkare
Mottagning enligt överenskommelse med skolsköterskan.

Skolsköterska
Ann-Britt Andersson
Tel. 0457-61 85 39
ann-britt.andersson@edu.ronneby.se