Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Listerbyskolan.

Skolsköterska
Charlotte Andersson
Tel 0457-61 71 44
charlotte.andersson1@ronneby.se

Mottagningen är öppen förmiddagar måndag och torsdag.

Kurator
My Norberg
Tel 0457-61 71 42
my.norberg@ronneby.se