Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Anna-Karin Madsen
Tel 0457-61 71 44
annakarin.madsen@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan