Trivselledare

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan.Trivselprogrammet används av fler än 1000 skolor och når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar och 30 000 lärare. Trivselprogrammet utbildar årligen 50 000 elever till trivselledare.

Trivselprogrammets vision: "Påtrivselskolor skall barn och ungdomar vara aktiva och inkluderande – med ett stort leende”.

För Trivselprogrammet är ökad aktivitet och social inkludering på rasten det viktigaste. Trivselprogrammet tror på fysisk aktivitet för bättre hälsa, inlärning och trivsel. Vi ser också vilken effekt Trivselprogrammet har på skolorna när det gäller bättre sammanhållning och färre konflikter mellan elever.

 Trivselprogrammet har som mål att främja ökad och mer varierad lek och aktivitet på rasterna, att eleverna ska ges möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer och få nya vänner, att reducera konflikter bland elever samt främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt för att på så sätt förbättra och förändra förhållningssättet mellan elever.

För att bli trivselledare måste eleven visa att han eller hon är vänlig och respektfull mot alla andra elever. Trivselledarens uppgifter består av att arrangera rastaktiviteter och se till att elever inte är ensamma. Trivselledaren går på utbildningsdag tillsammans med andra trivselledare från skolor i sitt nätverk och deltar i regelbundna möten med vuxna på skolan om utarbetande av planer för aktiviteter och trivsel.