Grundsärskola 1-6

Särskolan är en egen skolform och bedrivs i nära anslutning till grundskolan.
Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån särskolans kursplaner.
Andra grundsärskoleelever bildar en egen grupp eller klass, men går oftast tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar i vissa ämnen i sin grundskoleklass. 

En särskolegrupp är relativt liten och har tillgång till flera vuxna per elev än övriga klasser. Undervisningen i denna lilla gruppen syftar till att ge eleverna utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.  

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Varje elev ska få goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, var och en utifrån sina förutsättningar och behov.

Kontakta oss
Kallingeskolan F-6
Besöksadress: Tivolivägen 1, 372 52 Kallinge
Postadress: Ronneby kommun, Kallingeskolan F-6, 372 80 Ronneby

Grundsärskolan 1-3, tel 0457-61 78 42
Grundsärskolan 4-6, tel 0457-61 78 41
Särskolans fritishem, tel 0457-61 78 36
Träningsskolan tel 0457-61 73 84

Rektor
Anette Pfeifer
Tel 0457-61 73 05
anette.pfeifer@edu.ronneby.se

Administratör
Annette Johansson
Tel 0457-61 73 38
annette.johansson@edu.ronneby.se