Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Ellinor Altenius
Tel. 0457-61 73 73
ellinor.altenius@ronneby.se

Skolsköterska Grundsärskolan och AST-gruppen
Lisa Dahlberg
Tel 0457-61 73 14
lisa.dahlberg@ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan