Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Kallingeskolan.

Skolsköterskans mottagning är öppen

Måndag kl 08:00-16:00
Tisdag kl 08:00-16:30
Onsdag kl 08:00-12:00

Skolsköterska
Ellinor Altenius
Tel. 0457-61 73 73
ellinor.altenius@ronneby.se

Skolsköterska Grundsärskolan och AST-gruppen
Lisa Dahlberg
Tel 0457-61 73 14
lisa.dahlberg@ronneby.se

Skolläkare
John Holtius
Träffas enligt
överenskommelse.

Skolkurator
Ingela Nilsson
Tel. 0457-61 73 17
ingela.nilsson@ronneby.se