AST-gruppen

För elever i år 1-9 med diagnos inom autismspektratillstånd

Vi kan erbjuda en skolgång för de elever som behöver särskilt stöd och en individuellt utformad pedagogik och studieplan. Undervisningen sker i liten grupp och vi anpassar skoldagen efter enskilda behov.

Hos oss erbjuds varje elev en egen arbetsplats, men också möjlighet att efter förmåga delta i Kallingeskolans ordinarie undervisning.

Vår verksamhet är kommunövergripande och alla bosatta i Ronneby kommun har möjlighet att göra en ansökan.

Vi strävar mot att varje elev ska växa och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
AST-gruppens vision är att du som elev ska må bra känna dig trygg och lyckas i din skolgång.

Kontakta oss

Rektor
Anette Pfeifer
Tel 0457-61 73 05
anette.pfeifer@ronneby.se

Administratör
Annette Johansson
Tel 0457-61 73 38
annette.johansson@ronneby.se