Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare Peter Hansson kan hjälpa dig med valet till gymnasiet. Peter har sitt kontor vid skolsköterskan och kuratorn.                

För tillfälligt är tjänsten vakant.
0457-61 73 13