Grundsärskolan 7-9

Särskolan är en egen skolform och bedrivs i nära anslutning till
grundskolan.

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever går
tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån särskolans
kursplaner. 
Andra grundsärskoleelever bildar en egen grupp eller klass, men
går oftast tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar i
vissa ämnen i sin grundskoleklass.  
En särskolegrupp är relativt liten och har tillgång till flera vuxna per elev
än övriga klasser. Undervisningen i denna lilla gruppen syftar till att ge
eleverna utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i
grundskolan.  
I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt
lärande. Varje elev ska få goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och
färdigheter, var och en utifrån sina förutsättningar och behov.

Särskolan har föräldraråd tillsammans med Kallingeskolan F-6 och 7-9.

Kontakt oss

Grundsärskolan 7-9
Tel 0457-61 78 35

Rektor
Anette Pfeifer
Tel 0457-61 73 05
anette.pfeifer@edu.ronneby.se

Administratör
Annette Johansson
Tel 0457-61 73 38
annette.johansson@ronneby.se