Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Kallingeskolan.

Kallingeskolan 7-9

Skolsköterska för Kallingeskolan 7-9, Grundsärskolan och AST-gruppen
Lisa Dahlberg
Tel 0457-61 73 14
lisa.dahlberg@ronneby.se

Skolhälsovården på Kallingeskolan har öppen mottagning måndag, torsdag och fredag mellan kl. 11.00-12.00. Övrig tid ska eleverna kontakta någon från personalen på skolan, som ringer skolsköterskan. Detta för att eleverna inte ska sitta i väntrummet om skolsköterskan är upptagen eller inte är på mottagningen.

Om en elev blir sjuk under skoltid ska någon från personalen på skolan kontakta anhörig innan eleven får skickas hem.

Telefontid för föräldrar är torsdagar och fredagar kl 14-15.

Skolkurator
Ingela Nilsson
Tel. 0457-61 73 17
ingela.nilsson@ronneby.se